Župna crkva sv. Nikole Biskupa

Snimak postojećeg stanja, glavni i izvedbeni projekt krovne konstrukcije crkve

Neposredno uz rijeku Savu smještena je župna crkva sv. Nikole biskupa, ulaznim pročeljem orijentirana prema rijeci. Kasnobarokna crkva izgrađena je u XVIII stoljeću. Centralnog je četverolisnatog tlocrta s užim pravokutnim svetištem iz koje se ulazi u sakristiju. Prema natpisu vidljivom u svetištu crkva je obnovljena krajem XIX. stoljeća.

Zbog neadekvatno riješene odvodnje oborinskih voda s krova, javili su se veliki problemi s krovnom konstrukcijom kojoj je potrebna temeljita obnova. Budući se radi o pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru, početni korak kod obnove morao je biti izrada snimka postojećeg stanja, kojim je dokumentirano zatečeno konstrukcije. Projekt statičke sanacije i rekonstrukcije obuhvatio je samo drvene krovne konstrukcije, dok zidana konstrukcija u ovoj fazi nije analizirana.

Naziv

Lokacija

Investitor

Godina

Župna crkva sv. Nikole Biskupa

Lijevi Dubrovčak

Župa sv. Nikole Biskupa, Lijevi Dubrovčak

U tijeku

Kontakt


INTRADOS PROJEKT d.o.o.
Poljana Josipa Brunšmida 3
HR-10000 Zagreb


OIB: 90481313264
MB: 04532732
IBAN: HR0523400091110783999


T: +385 1 3837 139
M: +385 99 6545 001
M: +385 91 5051 269


intrados@intrados-projekt.hr
martina@intrados-projekt.hr
hrvoje@intrados-projekt.hr